Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cwrs yn Unig - Sgiliau Ymarferol 23/24 // Course Only - Practical Skills 23/24

usw logo

£465.00

Description

Cwrs yn Unig - Sgiliau Ymarferol mewn Dadansoddi Ymddygiad (Cofrestriad Cynnar)

Course Only - Practical Skills in Behaviour Analysis (Early Bird Registration)https://abaclinic.southwales.ac.uk/clinical-services/practical-skills-applied-behaviour-analysis/

 

Detailed Description

Cwrs Sgiliau Ymarferol Dadansoddiad Ymddygiadol yn Unig. Mae'r cwrs hwn yn rhoi’r cynnwys ystafell ddosbarth i chi ar gyfer dod yn Dechnegydd Ymddygiad Cofrestredig.  Mae'r cymhwyster hefyd yn gofyn eich bod yn pasio asesiad cymhwysedd, arholiad a weinyddir gan BACB, ac yn cael goruchwyliaeth barhaus gan BCBA.

Mae cofrestriad cynnar ar gyfer y cwrs hwn am bris gostyngol ar gael cyn 1 Ionawr 2024.

https://abaclinic.southwales.ac.uk/clinical-services/practical-skills-applied-behaviour-analysis/


Practical Skills in Behaviour Analysis Course Only. This course provides you the classroom content for becoming a Registered Behaviour Technician.  The qualification also requires passing a competency assessment, a BACB-administered exam, and having ongoing supervision by a BCBA.

Early bird registration for this course at a reduced fee is available before the 1st of January 2024.

https://abaclinic.southwales.ac.uk/clinical-services/practical-skills-applied-behaviour-analysis/