Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2023 // Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WCCSJ 2023

Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2023 // Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WCCSJ 2023

Description

Mae WCCSJ yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol ar:
Llun 24ain a Mawrth 25ain Ebrill 2023 yn Neuadd Gregynog, nr. Drenewydd, Powys
http://www.gregynog.org/. Mae'r Gynhadledd yn croesawu staff unigol gan asiantaethau cyhoeddus, preifat neu drydydd sector sydd â diddordeb mewn ymchwil neu gyfiawnder troseddol neu bolisi cymdeithasol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn croesawu staff a myfyrwyr mewn disgyblaethau perthnasol gan brifysgolion y tu allan a'r tu mewn i'r prifysgolion consortiwm craidd.


WCCSJ is holding its Annual Conference on:
Monday 24th and Tuesday 25th April 2023 At Gregynog Hall, nr. Newtown, Powys
http://www.gregynog.org/. The Conference welcomes individual staff from public, private or third sector agencies who have an interest in research or evidence-based criminal justice or social policy. It also welcomes staff and students in relevant disciplines from universities both outside and inside the core consortium universities.


Members - Academics from Consortium Institutions (Universities in Wales) - £90.00

£90.00


Members - Post Graduates from consortium institutions (Universities in Wales) - £50:00

£50.00


Members from other organisations - £100.00

£100.00


Statutory/Voluntary sector practitioners - £70

£70.00


Non-Members - £130.00 (membership is free) please contact [email protected] for details

£130.00