Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

EQUITY, DIVERSITY & WELLBEING 29TH JUNE

EQUITY, DIVERSITY & WELLBEING 29TH JUNE

Cynhadledd ECWITI, AMRYWIAETH A LLES // EQUITY, DIVERSITY & WELLBEING Conference

Cynhadledd ECWITI, AMRYWIAETH A LLES // EQUITY, DIVERSITY & WELLBEING Conference

Description

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i gynllunio ar gyfer unrhyw un sy'n ymwneud â chynllunio a chyflwyno addysgu a dysgu o fewn ysgolion cynradd neu uwchradd, yn ogystal ag ALNCOs a'r rhai sy'n gweithio gyda myfyrwyr ADY.

29 Mehefin 2023 9.00 - 16.30

Lleoliad: PDC Trefforest, Pontypridd - Canolfan y Gynhadledd. Mae pob un ohonom ar hyn o bryd yn profi newid pwysig ar draws pob ystafell ddosbarth ac ar draws pob ysgol yng Nghymru. Mae newid yn cymryd amser ac egni, felly mae angen i ni wneud popeth posib i sicrhau ein bod yn adeiladu arferion effeithiol ar gyfer dyfodol cynaliadwy.

Gellir cynnig ad-daliad hyd at 2 Mehefin 2023. Codir tâl canslo llawn ar ganslo o 3 Mehefin


This event is designed for anyone involved in the planning and delivery of teaching and learning within primary or secondary schools, as well as ALNCOs and those working with ALN students.

 29th June 2023 9.00 - 16.30 

Location: USW Treforest, Pontypridd - The Conference Centre. We are all currently experiencing momentous change across every classroom and across every school in Wales. Change takes time and energy, so we need to do everything possible to ensure we are building effective practices for a sustainable future.

A refund can be offered up until 2nd June 2023. Cancellations from the 3rd of June will be charged a full cancellation fee.

 

                                                                                                               

Read More