Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Event

Event

Diwylliant mewn Gwasanaeth Cyhoeddus 20/06/2024 // Culture in Public Service  20/06/2024

Diwylliant mewn Gwasanaeth Cyhoeddus 20/06/2024 // Culture in Public Service 20/06/2024

Description

Diwylliant mewn Gwasanaeth Cyhoeddus cyntaf yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, De Cymru ddydd Iau 20 Mehefin 2024 o 9:30yb – 4:30yp 

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn falch o gyhoeddi ei chynhadledd Diwylliant mewn Gwasanaeth Cyhoeddus cyntaf yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol yng Nghasnewydd, De Cymru ddydd Iau 20 Mehefin 2024 o 9:30yb – 4:30yp   PRYNWCH EICH TOCYN NAWR
Rydym wedi gweithio'n galed i sicrhau bod y digwyddiad mor gost effeithiol â phosibl.

£175 + TAW = £210– Pris ar gyfer y sector cyhoeddus ac elusennau
£250 + TAW = £300– Pris ar gyfer y sector preifat

Mae pris y tocyn yn cynnwys:

- Mynediad i holl sesiynau a gweithdai'r Gynhadledd
- Cyfleoedd rhwydweithio gydag arddangoswyr
- Lluniaeth yn ystod egwylion trwy gydol y dydd
- Cinio bwffe


Culture in Public Service conference at the International Convention Centre in Newport, South Wales on Thursday 20th June 2024 from 9:30am – 4:30pm

The University of South Wales (USW) is proud to announce its inaugural Culture in Public Service conference at the International Convention Centre in Newport, South Wales on Thursday 20th June 2024 from 9:30am – 4:30pm BOOK YOUR TICKET NOW
We have worked hard to ensure the event is as cost effective as possible.

£175 plus VAT = £210– Public sector and charity rate
£250 plus VAT = £300– Private sector rate

Ticket price includes:

-    Entry to all the Conference sessions and workshops
-    Networking opportunities with exhibitors
-    Refreshments at breaks throughout the day
-    Buffet lunch

 

Read More