Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Event

Event

Cynhadledd Ryngwladol Plant ac Oedolion Coll // International Conference of Missing Children and Adults

Cynhadledd Ryngwladol Plant ac Oedolion Coll // International Conference of Missing Children and Adults

Description

Bydd y gynhadledd hon yn berthnasol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn pobl sydd ar goll. Bydd y gynhadledd ryngwladol hon yn dod ag academyddion, ymarferwyr, llunwyr polisi, elusennau a'r rhai sydd â phrofiadau byw o goll ynghyd i archwilio a thrafod yr ystod lawn o faterion sy'n gysylltiedig â'r heriau sy'n wynebu'r rhai sy'n cael eu cyhuddo o ymateb i goll a'r rhai sy'n cael eu heffeithio gan goll. Am y tro cyntaf fe fydd y gynhadledd yn cael ei chynnal yng Nghymru yn Stadiwm Principality yng nghanol Dinas Caerdydd.

Mae'r prisiau a ddangosir isod yn cynnwys TAW

Ffi gofrestru yn cynnwys lluniaeth


This conference will be relevant to anyone with an interest in missing persons. This international conference will bring together academics, practitioners, policy makers, charities and those with lived experiences of missing to explore and discuss the full range of issues associated with the challenges faced by those who are charged with responding to missing and those who are affected by missing. For the first time the conference will take place in Wales at the Principality Stadium in the heart of Cardiff City.

Prices shown below are inclusive of VAT 

Registration fee includes refreshments  

Read More