Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Digwyddiadau // Events

Digwyddiadau // Events

Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2023 // Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WCCSJ 2023

Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2023 // Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol WCCSJ 2023

Description

Mae WCCSJ yn cynnal ei Chynhadledd Flynyddol ar:
Llun 24ain a Mawrth 25ain Ebrill 2023 yn Neuadd Gregynog, nr. Drenewydd, Powys
http://www.gregynog.org/. Mae'r Gynhadledd yn croesawu staff unigol gan asiantaethau cyhoeddus, preifat neu drydydd sector sydd â diddordeb mewn ymchwil neu gyfiawnder troseddol neu bolisi cymdeithasol sy'n seiliedig ar dystiolaeth. Mae hefyd yn croesawu staff a myfyrwyr mewn disgyblaethau perthnasol gan brifysgolion y tu allan a'r tu mewn i'r prifysgolion consortiwm craidd.


WCCSJ is holding its Annual Conference on:
Monday 24th and Tuesday 25th April 2023 At Gregynog Hall, nr. Newtown, Powys
http://www.gregynog.org/. The Conference welcomes individual staff from public, private or third sector agencies who have an interest in research or evidence-based criminal justice or social policy. It also welcomes staff and students in relevant disciplines from universities both outside and inside the core consortium universities.

Read More