Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Dymis Teiliwr Benywaidd ar werth // Sale of Female Tailors Dummies

Tailors Dummy

£150.00

Description

Dymis Teiliwr Benywaidd ar werth
Ar gael i fyfyrwyr PDC eu prynu

Sale of Female Tailors Dummies
Available to USW students to purchase

 

Detailed Description

Mae'r dymis wedi'u teilwra benywaidd wedi'u brandio 'Morplan' yn cynnwys standiau llawr ac maent mewn cyflwr da. Mae'r dymis yn bennaf yn faint 10, gyda nifer fach o fodel maint 12 ar gael.

Mae dymis i'w casglu trwy drefniant ymlaen llaw gan Susan James yn yr adran ffasiwn ar 4ydd llawr yr Atriwm.

 


 

These 'Morplan' branded female tailors dummies include floor stands and are in good condition. The dummies are mostly size 10, with a small number of size 12 model available.

Dummies are to be collected by prior arrangement from Susan James in the fashion department on the 4th floor of the Atrium.