Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Dirwyon a Taliadau Llyfrgell // Library Fines & Charges

USW Logo

Amount (£)

Description

Dirwyon a Taliadau Llyfrgell // Library Fines & Charges

https://library.southwales.ac.uk/borrowing-rules-membership/fines-and-charges/

 

Detailed Description

Talu dirwyon a thaliadau'r Llyfrgell

https://library.southwales.ac.uk/borrowing-rules-membership/fines-and-charges/

Gallwch dalu yma am:

Dirwyon llyfrgell wedi'u cronni ar gyfer llyfrau hwyr.

Taliadau am ddeunyddiau a gyflenwir gan y Llyfrgell Brydeinig.

Taliadau am gostau amnewid llyfrau a gollwyd neu a ddifrodwyd.

Talu am lungopïau a ddarperir drwy'r gwasanaeth benthyciadau post.


Pay Library fines and charges

You can pay here for:

Library fines accrued for overdue books.

Charges for materials supplied from the British Library.

Charges for replacement costs for lost or damaged books.

Pay for photocopies provided through the Postal Loans Service.