Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cerdyn Allwedd Newydd (Neuaddau - Trefforest) // Replacement Key Card (Halls - Treforest)

HALLS OF RESIDENCE

£5.00

Description

Cerdyn Allwedd Newydd (Neuaddau - Trefforest) // Replacement Key Card (Halls - Treforest)

 

Detailed Description

Prynwch gerdyn allwedd newydd ar gyfer eich ystafell yn y neuaddau preswyl. NODYN PWYSIG: Nid yw hyn yn caniatáu i chi brynu cardiau ychwanegol i'w defnyddio gan westeion; Bwriedir disodli cardiau a gollwyd neu a dorrwyd yn unig. Rhaid dangos cadarnhad o bryniant wrth gasglu eich cerdyn.

Neuaddau Trefforest yn unig


Purchase a replacement room key card for your halls of residence accommodation. IMPORTANT NOTE: this does not permit you to purchase additional cards for guest use; it is intended to replace lost or broken cards only. Confirmation of purchase MUST be shown when collecting your card.

Treforest Halls Only