Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Dirwyon Offer Parc Chwaraeon // Sports Park Equipment Fines

University of South Wales Logo

Amount (£)

Description

Dirwyon Offer Parc Chwaraeon // Sports Park Equipment Fines

 

Detailed Description

Talu dirwyon ar gyfer TG, y cyfryngau a Chyfarpar Profi Ffitrwydd ar gyfer dychweliadau hwyr ac atebolrwydd am offer a fenthycwyd o'r Parc chwaraeon.

 

Nodwch maint y dirwy  yn y blwch uchod a chliciwch i ychwanegu at y fasged .


 

Payment of fines for IT, Media and Fitness Testing Equipment for late returns and liability for equipment borrowed from the Sports Park.

 

Enter amount of fine in the above box and click 'Add to basket'.