Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol CTCCC 2024 // Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2024

Tocynnau ar gyfer Cynhadledd Flynyddol CTCCC 2024 // Tickets for the WCCSJ Annual Conference 2024

Description

Cynhelir Cynhadledd Flynyddol Canolfan Trosedd a Chyfiawnder Cymdeithasol Cymru yn Neuadd Gregynog, (gerllaw) Y Drenewydd ddydd Llun, 29ain a dydd Mawrth, 30ain o Ebrill 2024.

Mae WCCSJ yn cynnal ei Gynhadledd Flynyddol ar:
Dydd Llun 29ain a dydd Mawrth 30 Ebrill 2024 Yn Neuadd Gregynog, Y Drenewydd, Powys
http://www.gregynog.org/. Mae'r Gynhadledd yn croesawu staff unigol o asiantaethau cyhoeddus, preifat neu drydydd sector sydd â diddordeb mewn ymchwil neu gyfiawnder troseddol neu bolisi cymdeithasol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.  Mae hefyd yn croesawu staff a myfyrwyr mewn disgyblaethau perthnasol o brifysgolion y tu allan ac oddi mewn i brifysgolion craidd y consortiwm.


The Thirteenth Welsh Centre for Crime and Social Justice Annual Conference will take place at Gregynog Hall, (near Newtown on Monday, 29th, and Tuesday, 30th of April 2024. 

WCCSJ is holding its Annual Conference on:
Monday 29th and Tuesday 30th April 2024 At Gregynog Hall, Newtown, Powys
http://www.gregynog.org/. The Conference welcomes individual staff from public, private or third sector agencies who have an interest in research or evidence-based criminal justice or social policy.  It also welcomes staff and students in relevant disciplines from universities both outside and inside the core consortium universities.

https://wccsj.ac.uk/


Voluntary sector (£60.00)

£60.00


Statutory Sector Practitioners (£70.00)

£70.00


Non WCCSJ Members (£130.00)

£130.00


Members from other organizations (£100.00)

£100.00


Members - Post Graduates from consortium institutions (£60.00)

£60.00


Members - Academics from Consortium Institutions (£90.00)

£90.00