Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Caerdydd // Replacement Staff ID Card Cardiff Campus

CARDIFFCAMPUS

£5.00

Description

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Caerdydd // Replacement Staff ID Card Cardiff Campus

 

Detailed Description

Ar gyfer staff sy'n gweithio ar gampws Caerdydd sydd angen cerdyn adnabod newydd.

Dim ond o adeilad yr ATRiuM, CAMPWS CAERDYDD y gellir casglu cerdyn adnabod.

Bydd staff yn derbyn derbynneb electronig (drwy e-bost). Cymerwch y Rhif derbynneb 4 digid i swyddfa ddiogelwch Caerdydd ar lawr gwaelod yr adeilad ATRiuM, lle bydd cerdyn adnabod amnewid yn cael ei ddosbarthu a rhaid llofnodi amdano.


For staff that require a replacement ID card working at the Cardiff campus.

ID Card can ONLY be COLLECTED from the ATRiuM Building, CARDIFF CAMPUS

Staff will receive an electronic receipt (via email). Please take the 4-digit receipt number to Cardiff security office on the ground floor of the ATRiuM Building, where a replacement ID card will be issued and must be signed for.