Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Trwydded Parcio 1 mis ar gyfer myfyrwyr // Student 1 Month Parking Permit

Parking

£15.00

Description

Trwydded Parcio 1 mis ar gyfer myfyrwyr
Student 1 Month Parking Permit

 

Detailed Description

Trwydded Parcio 1 mis i fyfyrwyr ar gyfer meysydd parcio Trefforest a Glyntaf.   

**Nid yw'r trwydded parcio yma ar gyfer y maes parcio neuaddau preswyl, dylai preswylwyr gysylltu â gwasanaethau llety i wneud cais ar [email protected] am hyn. Dim ond i gampysau Trefforest a Glyntaf y mae hyn yn gymwys. Dim parcio ar gampysau'r Atriwm na Dinas Casnewydd.**             


Student 1 Month car parking permit for Treforest and Glyntaff car parks.                                                                       

**Parking permit is not for the Halls of Residence Parking area, residents should contact Accommodation Services to apply on [email protected] for this. This only applies to Treforest and Glyntaff Campuses. No parking on Atrium or City Campuses.**