Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Trwydded Parcio 9 mis ar gyfer myfyrwyr // Student 9 Month Parking Permit

PARKING

£135.00

Description

Trwydded Parcio 9 mis ar gyfer myfyrwyr // Student 9 Month Parking Permit

 

Detailed Description

Trwydded Parcio 9 mis i fyfyrwyr ar gyfer meysydd parcio Trefforest a Glyntaf.

**Nid yw'r trwydded parcio yma ar gyfer y maes parcio neuaddau preswyl, dylai preswylwyr gysylltu â gwasanaethau llety i wneud cais ar [email protected] am hyn. Dim ond i gampysau Trefforest a Glyntaf y mae hyn yn gymwys. Dim parcio ar gampysau'r Atriwm na Dinas Casnewydd.**


Student 9 Month car parking permit for Treforest and Glyntaff car parks.

 

**Parking permit is not for the Halls of Residence Parking area, residents should contact Accommodation Services to apply on [email protected] for this. This only applies to Treforest and Glyntaff Campuses. No parking on Atrium or City Campuses.**