Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Casnewydd // Replacement Staff ID Card Newport Campus

NEWPORTCAMPUS

£5.00

Description

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Casnewydd // Replacement Staff ID Card Newport Campus

 

Detailed Description

Ar gyfer staff sy'n gweithio ar gampws Casnewydd sydd angen cerdyn adnabod newydd.

Dim ond o dderbynfa Campus Casnewydd y gellir casglu cerdyn adnabod.

Bydd staff yn derbyn derbynneb electronig (drwy e-bost). Cymerwch y Rhif derbynneb 4 digid i swyddfa ddiogelwch Campws Casnewydd, lle bydd cerdyn adnabod amnewid yn cael ei ddosbarthu a rhaid llofnodi amdano.


For staff that require a replacement ID card working at the Newport campus.

ID Card can ONLY be COLLECTED from the reception at Newport City Campus

Staff will receive an electronic receipt (via email). Please take the 4-digit receipt number to security on the ground floor of the Newport City Camnpus, where a replacement ID card will be issued and must be signed for.