Hi, you are logged in as , if you are not , please click here
You are shopping as , if this is not your email, please click here

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Glyntaf // Replacement Staff ID Card Glyntaff Campus

GLYNTAFFCAMPUS

£5.00

Description

Cerdyn Adnabod Newydd Staff Campws Glyntaf // Replacement Staff ID Card Glyntaff Campus

 

Detailed Description

Ar gyfer staff sy'n gweithio ar gampws Glyntaf sydd angen cerdyn adnabod newydd.

Dim ond o dderbynfa Anzani House y gellir casglu cerdyn adnabod.

Bydd staff yn derbyn derbynneb electronig (drwy e-bost). Cymerwch y Rhif derbynneb 4 digid i dderbynfa diogelwch Anzani House yng Nglyntaff Isaf lle bydd cerdyn adnabod amnewid yn cael ei ddosbarthu a rhaid llofnodi amdano.


For staff that require a replacement ID card working at the Glyntaff campus.

ID Card can ONLY be COLLECTED from the reception at Anzani House

Staff will receive an electronic receipt (via email). Please take the 4-digit receipt number to security reception at Anzani House in Lower Glyntaff Camnpus, where a replacement ID card will be issued and must be signed for.